Vừa qua , có nhiều sự biến động khiến giá đất thị trường tăng cao. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa có báo cáo định hướng xây dựng, điều chỉnh Bảng giá đất định kỳ 5 năm từ 01/01/2015 đến 31/12/2019.

GIÁ ĐẤT THỊ TRƯỜNG TĂNG CAO, BÀ RỊA – VŨNG TÀU TÍNH ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ ĐẤT

Cuối năm 2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 65/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 quy định bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2015 – 31/12/2019) áp dụng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Sau đó, UBND tỉnh đã tiếp tục ban hành Quyết định 26/2016/QĐ-UBND, Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Bảng giá đất của tỉnh giai đoạn 01/01/2015 – 31/12/2019 vẫn còn một số  những vấn đề tồn tại, phát sinh như là chưa quy định xử lý giá đất tại khu vực giáp ranh giữa các tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Thuận theo quy định của Chính phủ; chưa quy định xử lý giá đất tại khu vực giáp ranh giữa khu vực nông thôn và đô thị, giữa các xã và phường, thị trấn, giữa các huyện, thị xã, thành phố;

Ngoài ra, giá đất thị trường trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/7/2014 đến nay đều tăng cao hơn bảng giá đất tối đa của tỉnh từ 20% trở lên; chênh lệch so với bảng giá đất của tỉnh tùy theo từng địa bàn, phổ biến từ 1,1 lần đến 1,3 lần (đối với địa bàn huyện Xuyên Mộc, Châu Đức, Đất Đỏ), từ 1,2 đến 1,5 lần ( đối với thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Long Điền), từ 1,4 lần đến 1,7 lần (đối với thành phố Vũng Tàu;…

GIÁ ĐẤT THỊ TRƯỜNG TĂNG CAO, BÀ RỊA – VŨNG TÀU TÍNH ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ ĐẤT

Ảnh minh họa

Vì vậy, theo Sở Tài nguyên – Môi trường, cần phải ban hành một quyết định thay thế các quyết định nêu trên để thuận lợi trong việc triển khai áp dụng Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm tiếp theo (từ năm 2020 đến năm 2024).

Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương, định hướng thực hiện điều chỉnh bảng giá đất của tỉnh theo một số nội dung như: điều chỉnh quy định bảng giá đất trên địa bàn thị xã Phú Mỹ;

Qua đó, điều chỉnh, bổ sung một số tuyến đường, đoạn đường, khu vực đã được đầu tư, nâng cấp hoàn chỉnh; sửa đổi, bổ sung một số quy định trong bảng giá đất (như phân loại khu vực nông thôn, quy định 5 vị trí cho 01 tuyến đường thuộc khu vực đô thị, sửa đổi, bổ sung cách xác định vị trí đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn và thành thị); điều chỉnh giá các loại đất trong bảng giá đất…

Sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo thì các cấp lãnh đạo UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị các địa phương nghiên cứu những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện Bảng giá đất của tỉnh giai đoạn từ 01/01/2015 đến 31/12/2019; trên cơ sở đó có ý kiến gửi về Sở Tài nguyên Môi trường trước ngày 20/10 để Sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.